Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Jak Kończy się Postępowanie Upadłościowe?

Jak wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, postępowanie upadłościowe może trwać kilka miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sytuacji dłużnika oraz rodzaju majątku, którego likwidację będzie przeprowadzał syndyk. Jednak samo zakończenie postępowania zawsze odbędzie się w formie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań bez jego ustalania. Standardowym rozwiązaniem jest oczywiście […]

Ogłoszenie Upadłości a Działalność Gospodarcza

Jak wskazuje sama nazwa instytucji, której poświęcamy uwagę na naszym blogu, tj. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podstawowym warunkiem do jej ogłoszenia jest nieprowadzenie takiej działalności (brak statusu przedsiębiorcy). To oczywiście ogólny wymóg, ale jak to zazwyczaj bywa diabeł tkwi w szczegółach, które postaram się przystępnie rozjaśnić na fikcyjnym przykładzie: Jan prowadzi działalność gospodarczą […]