Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Świadczenie “500 plus” w upadłości konsumenckiej

Czy syndyk masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zająć środki ze świadczenia “500 plus”? To pytanie pojawia się bardzo często w e-mailach od naszych Czytelników. A więc wyjaśniamy. “500 plus” w upadłości konsumenckiej Zacznijmy od definicji prawnej “masy upadłości: “W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty […]

Upadłość konsumencka także dla przedsiębiorców

Upadłość konsumencka także dla przedsiębiorców Znowelizowana ustawa “Prawo Upadłościowe” wprowadziła bardzo istotną zmianę. Od 24 marca br. dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani w taki sam sposób jak konsumenci. Mogą więc ogłosić upadłość na podobnych zasadach, jak robią to osoby fizyczne, niezależnie, czy prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Upadłość konsumencka, a przenoszenie majątku

Upadłość konsumencka, a przenoszenie majątku Sąd, który decyduje o upadłości konsumenckiej analizuje czy przed złożeniem wniosku upadłościowego nie doszło do przeniesienia całego majątku lub jego części na inne osoby. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, Sąd może unieważnić umowy przenoszące majątek. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań

Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat. – Upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek […]

Upadłość konsumencka w 2020 roku

Upadłość konsumencka w 2020 roku Najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość w 2020 roku ma 22 lata, a najstarsza 91. Średnia wieku to 51 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,17% i 30-39 – 20,94%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 31,9% wszystkich upadłości konsumenckich. (Źródło: COIG) Pomoc w upadłości […]