Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

Od 24 marca 2020 roku prawo upadłościowe związane z upadłością konsumencką zostało istotnie zliberalizowane. Przed tym terminem odrzucenie wniosku o upadłość zdarzało się bardzo często. Wystarczyło stwierdzenie Sądu, że upadłość powstała w wyniku rażącego niedbalstwa upadłego. Obecnie tego obostrzenia już nie ma, ale wciąż zdarza się, że wnioski są oddalane. Kiedy tak się dzieje? Kiedy […]

Pre-pack i upadłość konsumencka

W 2016 r. w polskim prawie pojawił się nowy tryb sprzedaży upadającego przedsiębiorstwa – „przygotowana likwidacja”, czyli tzw. „pre-pack”. Tryb ten polega na tym, że firma, która rozpoznaje u siebie przesłanki do złożenia wniosku o upadłość szuka inwestora, czyli nowego właściciela swojego majątku. Od marca tego roku pre-pack został formalnie włączony także do upadłości konsumenckiej. […]

Upadłość konsumencka a majątek małżeństwa

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Upadłość konsumencka a majątek małżeństwa Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte […]