Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Zgodnie ze znowelizowaną 24 marca 2020 r. ustawą o upadłości, wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką swojego dłużnika. Pod pewnymi warunkami. Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Wniosek taki może dotyczyć osoby fizycznej, która w przeszłości była przedsiębiorcą. Jednak wnioskowanie nie może odbyć się później niż rok od momentu, w którym dłużnik […]

Nowy rekord upadłości konsumenckich w Polsce

W lipcu br. padł kolejny rekord upadłości konsumenckich w Polsce. Było to 1546 upadłych osób fizycznych. W czerwcu br. liczba ta wyniosła 1116 (dane Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej). W roku 2020 mamy już 5500 upadłości konsumenckich. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej najmłodszy bankrut w 2020 roku miał 12 lat. Najstarszy – 91. Średnia wieku upadłego konsumenta to […]

Rola syndyka w upadłości konsumenckiej

Syndyk jest nieodłącznym elementem procesu upadłości konsumenckiej – jest on pełnomocnikiem sądu. Syndyk przejmuje majątek osoby upadłej i zarządza nim do końca postępowania upadłościowego. Rola syndyka w upadłości konsumenckiej Obecnie upadłość konsumencka ogłaszana jest już w momencie złożenia do sądu wypełnionego prawidłowo wniosku upadłościowego. Następnie sąd przekazuje postanowienie syndykowi. Ten ostatni przygotowuje spis inwentarza, spis […]

Polki wciąż częściej ogłaszają upadłość konsumencką

Do końca czerwca 2020 r. opublikowano w Polsce 3996 upadłości konsumenckich. W samym tylko czerwcu było ich 1116. Rok wcześniej 595. Nagły wzrost upadłości spowodowany jest głównie zmianą prawa, która ułatwia obecnie upadanie. Tradycyjnie już częściej upadłość ogłaszają kobiety. I to jest zaskakujące. – mówią eksperci serwisu Upadanie.pl. – Prawdziwy obraz sytuacji na rynku upadłościowym spodziewamy się […]