Blog

Świadczenie “500 plus” w upadłości konsumenckiej

Czy syndyk masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zająć środki ze świadczenia “500 plus”? To pytanie pojawia się bardzo często w e-mailach od naszych Czytelników. A więc wyjaśniamy. Zacznijmy od definicji prawnej “masy upadłości: “W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania […]

Wszystkie koszty upadłości konsumenckiej

Często pytacie nas, czy uruchomienie procedury upadłości konsumenckiej jest drogie, czy tanie. Postaramy się więc tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe trzeba oczywiście najpierw złożyć wniosek do sądu. Konieczne tu będzie uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 30 zł na rachunek wydziału do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sądu rejonowego. Będzie to nasz jedyny […]

Upadłość konsumencka także dla przedsiębiorców

Znowelizowana ustawa “Prawo Upadłościowe” wprowadziła bardzo istotną zmianę. Od 24 marca br. dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani w taki sam sposób jak konsumenci. Mogą więc ogłosić upadłość na podobnych zasadach, jak robią to osoby fizyczne, niezależnie, czy prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Upadłość konsumencka, a przenoszenie majątku

Sąd, który decyduje o upadłości konsumenckiej analizuje czy przed złożeniem wniosku upadłościowego nie doszło do przeniesienia całego majątku lub jego części na inne osoby. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, Sąd może unieważnić umowy przenoszące majątek. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat. Jednak nie wszystkie zobowiązania dłużnika mogą być umarzane. Dotyczy to: alimentów, finansowania szkody wynikającej z przestępstwa/wykroczenia oraz renty odszkodowawcze. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Upadłość konsumencka w 2020 roku

Najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość w 2020 roku ma 22 lata, a najstarsza 91. Średnia wieku to 51 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,17% i 30-39 – 20,94%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 31,9% wszystkich upadłości konsumenckich. (Źródło: COIG) Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Po ogłoszeniu upadłości, sposób i czas korzystania z lokalu przez osoby w nim zamieszkałe, określa sędzia komisarz. W praktyce często zgadza się on na zamieszkiwanie przez upadłego i jego bliskich do czasu zbycia przez syndyka. Upadłość konsumencka a mieszkanie Jeśli nie ma takiej decyzji, sąd na wniosek upadłego może wyodrębnić kwotę potrzebną na wynajem lokalu […]

Upadłość przedsiębiorcy to szansa na umorzenie długów

Upadłość przedsiębiorcy jak konsumenta

Upadłość przedsiębiorcy Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą uległa znacznej zmianie po nowelizacji, która weszła w życie 24 marca. Teraz upadłość przedsiębiorcy jako osoby fizycznej przestanie być traktowana tak jak upadłość spółki akcyjnej. Jest to szansa dla przedsiębiorców, którzy rozważają jeszcze ogłoszenie upadłości. Upadłość przedsiębiorcy dotychczas Upadłość przedsiębiorcy następuje w przypadku utraty płynności finansowej. Prawo […]

Upadłość konsumencka koszty, Upadłość konsumencka 2020

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka i związane z nią koszty nie są tajemnicą. Natomiast co ma wpływ na cennik ustalany przez kancelarie przygotowujące wniosek o upadłość konsumencką? Wbrew pozorom ma na nie wiele czynników. Upadłość konsumencka koszty Ile kosztuje upadłość konsumencka? Koszt upadłości konsumenckiej to w teorii 30 zł, które trzeba wnieść w ramach […]

Upadłość konsumencka 2020 wprowadza nowe rozwiązania. Skontaktuj się i dowiedz jak pozbyć się skutecznie długów.

Upadłość konsumencka 2020

 Upadłość konsumencka 2020 weszła w życie 24 marca 2020 r. wchodzi upadłość konsumencka 2020, która zmienia całkowicie obecny kształt upadłości konsumenckiej. Od tej daty dojdzie do wielu zmian dla konsumentów, którzy będą mogli łatwiej ogłosić upadłość, ale też wprowadzi więcej formalności niezbędnych do ogłoszenia upadłości! Nowelizacja całkowicie zmieni: Podstawy ogłoszenia upadłości: Wystarczy, że jesteś niewypłacalny […]