Kiedy Sąd umorzy postępowanie upadłościowe?

Kiedy Sąd umorzy postępowanie upadłościowe?

  • Gdy majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
  • Gdy wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty.
  • Gdy wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania, a upadły wyraził na to zgodę.Kiedy Sąd umorzy postępowanie upadłościowe?

▶️  Kiedy Sąd umorzy postępowanie upadłościowe? – napisz do nas – https://upadanie.pl/

Zobacz także Wniosek o pre-pack

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *