Praca za Granicą a Upadłość Konsumencka

Zgodnie z art. 19 Ustawy – Pr. Upadłościowe sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, przez co rozumiemy miejsce, które jest regularnym ośrodkiem ekonomicznym dłużnika i które jest rozpoznawalne w ten sposób dla osób trzecich.

Domniemywa się, że takim ośrodkiem dla osoby fizycznej jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, a dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej – miejsce zwykłego pobytu takiej osoby. Nie jest zatem ważne, gdzie dłużnik zaciągał długi, lecz ważne jest miejsce jego zamieszkania i miejsce, gdzie regularnie pracuje.

W sytuacji, gdy dłużnik chce, by mimo zamieszkiwania za granicą Polski postępowanie upadłościowe toczyło się przed sądem w Polsce należy udowodnić i uargumentować, iż choć dłużnik pracuje za granicą, to dzieje się tak tylko i wyłącznie w charakterze zarobkowym, pobyt za granicą ma charakter czasowy, a na terytorium Polski znajduje się szeroko rozumiany majątek przez niego posiadany. Na dłużniku ciąży ciężar udowodnienia właściwego ośrodka prowadzenia postępowania upadłościowego przez dokumentacje taką jak np.: umowa najmu, kwity z poniesionych opłat i regulowanych zobowiązań, posiadanie rachunku bankowego czy kwestie podatkowe. Dodatkowo, argumentem przemawiającym na korzyść wnioskującego może być również fakt, iż jego bliska rodzina zamieszkuje w Polsce.

Niezależnie od tego, w którym państwie dłużnik pracuje, jeśli postepowanie toczy się przed sądem upadłościowym w Polsce, w prowadzonym postepowaniu upadłościowym zawsze będą miały zastosowanie polskie przepisy.

TSUE w wyroku z dnia 22 listopada 2012 roku (sygn. C-116/11), stwierdził, iż każda forma upadłości w jednym kraju członkowskim i jej skutki, winny być uznawane przez sądy upadłościowe w innych krajach członkowskich.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Patrycja Duda

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *