Jakie Przedmioty Może Zająć Syndyk?

Wiele osób po ogłoszeniu upadłości obawia się spotkania z syndykiem i perspektywy zajęcia wszystkich posiadanych dóbr. Warto zatem wiedzieć jakie składniki nie wejdą do masy upadłości. Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, czynności syndyka podlegają tym samym przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, co egzekucja komornicza.

Art. 829 Kpc Nie podlegają egzekucji:

 1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

 2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny (…)

 3) (…)

 4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika (…)

 5) (…)

 6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

 

Tłumacząc „z polskiego na nasze”, nie trzeba się obawiać, że po wizycie syndyka pozostaniemy bez ubrań, łóżka, pralki, lodówki, telefonu i innych przedmiotów niezbędnych do pracy i codziennego funkcjonowania.  Przez przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej należy rozumieć przede wszystkim narzędzia, którymi może być również telefon i komputer. Nie ma co jednak liczyć na to, że do masy upadłości nie wejdzie samochód, dlatego że dojeżdżamy nim do pracy… Może się też zdarzyć sytuacja, w której syndyk dokona zajęcia i sprzedaży mebli np. wartościowych antyków, gdyż niekoniecznie są one standardowym  i niezbędnym wyposażeniem mieszkania.

Jeżeli chodzi o komputery, RTV,  aparaty fotograficzne i inne sprzęty elektroniczne, to większość z nich zapewne zostanie zakwalifikowana przez syndyka jako składnik masy upadłości,  choć może mieć zastosowanie pkt 4) lub 6) cytowanego powyżej przepisu Kpc.

Ponadto praktyka co raz częściej pokazuje, że takie urządzenia jak komputer czy telewizor są traktowane jako integralna część podstawowego wyposażenia mieszkania, zapewniająca kontakt ze światem, choć podobnie jak w przypadku drogocennych mebli należy spodziewać się, że syndyk będzie chciał sprzedać np. nową 70-calową plazmę wartą kilka tysięcy złotych.

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Adam Pasternak

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *