Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

Od 24 marca 2020 roku prawo upadłościowe związane z upadłością konsumencką zostało istotnie zliberalizowane. Przed tym terminem odrzucenie wniosku o upadłość zdarzało się bardzo często. Wystarczyło stwierdzenie Sądu, że upadłość powstała w wyniku rażącego niedbalstwa upadłego. Obecnie tego obostrzenia już nie ma, ale wciąż zdarza się, że wnioski są oddalane. Kiedy tak się dzieje? Kiedy […]