Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Kiedy Sąd umorzy postępowanie upadłościowe?

Kiedy Sąd umorzy postępowanie upadłościowe? Gdy majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Gdy wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na […]