Blog

Rola syndyka w upadłości konsumenckiej

Syndyk jest nieodłącznym elementem procesu upadłości konsumenckiej – jest on pełnomocnikiem sądu. Syndyk przejmuje majątek osoby upadłej i zarządza nim do końca postępowania upadłościowego. Obecnie upadłość konsumencka ogłaszana jest już w momencie złożenia do sądu wypełnionego prawidłowo wniosku upadłościowego. Następnie sąd przekazuje postanowienie syndykowi. Ten ostatni przygotowuje spis inwentarza, spis należności oraz spis nieobjętych składników […]