Blog

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Zgodnie ze znowelizowaną 24 marca 2020 r. ustawą o upadłości wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką swojego dłużnika. Pod pewnymi warunkami. Wierzyciel i wniosek o upadłość konsumencką Wniosek taki może dotyczyć osoby fizycznej, która w przeszłości była przedsiębiorcą. Jednak wnioskowanie nie może odbyć się później niż rok od momentu, w którym dłużnik został wykreślony […]