Upadłość konsumencka 2020

 Upadłość konsumencka 2020 weszła w życie

24 marca 2020 r. wchodzi upadłość konsumencka 2020, która zmienia całkowicie obecny kształt upadłości konsumenckiej. Od tej daty dojdzie do wielu zmian dla konsumentów, którzy będą mogli łatwiej ogłosić upadłość, ale też wprowadzi więcej formalności niezbędnych do ogłoszenia upadłości!

Nowelizacja całkowicie zmieni:

Podstawy ogłoszenia upadłości:

 • Wystarczy, że jesteś niewypłacalny i nie doprowadziłeś do niewypłacalności celowo, aby ogłosić upadłość konsumencką, ale rażące niedbalstwo przy zadłużeniu może wpłynąć na wydłużenie planu spłaty!

Zgłoszenia wierzytelności:

 • Zgłoszenia wierzytelności będą kierowane do syndyka prowadzącego postępowanie, a nie do Sądu, a spóźnione zgłoszenia będą obłożone zryczałtowanymi kosztami, które odstraszą wierzycieli przed wysyłaniem spóźnionych zgłoszeń wierzytelności!

Skomplikowane upadłości konsumenckie:

 • Będą prowadzone tak jak upadłość przedsiębiorcy według decyzji Sądu!

Przedsiębiorca ogłaszający upadłość konsumencką:

 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli ogłosić upadłość konsumencką na zasadach upadłości konsumenckiej oraz wnioskować o umorzenie zobowiązań bez planu spłaty, co dotąd nie było możliwe!

Plan spłaty:

 • Po spłacie ponad 50% zadłużenia Twój plan spłaty nie będzie dłuższy niż 2 lata;
 • Po spłacie ponad 70% zadłużenia Twój plan spłaty nie będzie dłuższy niż rok;
 • Przy stwierdzeniu rażącego niedbalstwa plan spłaty będzie trwał od 3 do 7 lat;

Warunkowe umorzenie zobowiązań:

 • Będzie zasądzane na okres 5 lat przy wystąpieniu czasowych przeszkód w ustaleniu planu spłaty co będzie mogło zakończyć się niezasądzeniem planu spłaty i umorzeniem zobowiązań, ustaleniem planu spłaty albo uchyleniem planu spłaty skutkującym brakiem umorzenia zobowiązań!

Pre-pack (przygotowana likwidacja) konsumencki:

 • Składając wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć wniosek o sprzedaż konkretnej osobie po konkretnej cenie majątku bądź składników np. nieruchomości na zasadach znanych dotąd tylko przedsiębiorcom;

Postępowanie o zawarcie układu z wierzycielami:

 • Restrukturyzacja konsumencka pozwala zawrzeć układ z wierzycielami bez ogłaszania upadłości, bądź złożyć wniosek o upadłość konsumencką z ewentualnym wniosek o zawarcie układu z wierzycielami;

Kwota wolna od zajęcia syndyka:

 • Syndyk nie będzie mógł zajmować kwoty poniżej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz iloczynu w przypadku dodatkowych osób na utrzymaniu co oznacza, że zostanie więcej pieniędzy najbiedniejszym;
 • Syndyk będzie mógł zmniejszyć zajęcie, jeśli sytuacja to uzasadnia;

Problematyczne nieruchomości w upadłości konsumenckiej:

 • Sędzia może je wyłączyć z masy upadłości kończąc postępowanie upadłościowe;

Małżeństwo i majątek wspólny przy upadłości konsumenckiej;

 • Rozwiedziony małżonek będzie mógł żądać uznania rozdzielności majątkowej wobec masy upadłości i zachować majątek;

Wniosek o upadłość konsumencką;

 • Wniosek o upadłość konsumencką będzie znacznie bardziej szczegółowy, rządowy projekt publikowaliśmy w naszym jednym ze wpisów https://upadlosc-konsumencka.blog/nowy-wniosek-o-upadlosc-konsumencka/

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Przemysław Furmanek

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

3 thoughts on “Upadłość konsumencka 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *