Upadłość Konsumencka a Kredyt Hipoteczny

Zdarzają się w życiu sytuacje, w których kredyt hipoteczny staje się ciężarem nie do poniesienia, a przy kredycie w walucie obcej nie jesteśmy w stanie go uregulować nawet przeznaczając na spłatę wszystkie środki ze sprzedaży nieruchomości. Często problemy ze spłatą kredytu hipotecznego są przyczyną powstania nowych zobowiązań i wpadnięcia w spiralę zadłużenia. W takiej sytuacji nie warto czekać na licytację komorniczą tylko złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Pamiętajmy, że jeśli w momencie ogłaszania upadłości konsumenckiej upadły jest właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w którym zamieszkuje, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze  sprzedaży rzeczonych nieruchomości przekazuje się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Jeśli w masie upadłości są odpowiednie środki to upadły może dostać zaliczkę na poczet w/w kwoty. Warto zatem spróbować ustalić z syndykiem, żeby sprzedaż nieruchomości odbyła się w ramach dwóch umów (przedwstępnej i ostatecznej), wtedy środki z zadatku wpłaconego przy umowie przedwstępnej mogłyby zostać przeznaczone na zaliczkę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Uwaga! Jeśli posiadamy kredyt wspólnie z małżonkiem najlepiej złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości obojga małżonków. W przeciwnym wypadku zobowiązanie z kredytu hipotecznego zostanie umorzone jedynie wobec małżonka ogłaszającego upadłość i w dalszym ciągu obciążać będzie w całości drugiego małżonka. Każdy z małżonków musi złożyć swój wniosek o ogłoszenie upadłości.

Czy po ogłoszeniu upadłości musimy się natychmiast wyprowadzić z domu? O zakresie i czasie korzystania z lokalu przez zamieszkałe w nim osoby decyduje sędzia komisarz. W praktyce często zgadza się na możliwość zamieszkiwania w lokalu przez upadłego i jego bliskich do czasu jego zbycia przez syndyka.

Norbert Banaszek

Pełnomocnik syndyka

Lege Advisors sp. z o.o.

Masz pytania?

napisz e-mail na adres: wsparcie@upadanie.pl lub uzupełnij formularz kontaktowy na www.upadanie.pl

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *