Upadłość Konsumencka bez majątku

Czy możliwa jest upadłość konsumencka bez majątku?

To pytanie zadaje chyba każdy niewypłacalny dłużnik. Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że tak. Po nowelizacji prawa upadłościowego w 2020 roku, każda osoba fizyczna może złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką. Przed nowelizacją prawa, aby móc stać się upadłym, trzeba było posiadać jakiś majątek. Obecnie nie jest to konieczne. Trzeba się jednak liczyć z sytuacją, że sąd bardzo drobiazgowo sprawdzi, skąd wzięły się nasze problemy. Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. A jak to zrobić? Oczywiście wszystko zaczyna się od wniosku o ogłoszenie upadłości. Jego samodzielne wypełnienie nie zawsze będzie proste, dlatego eksperci Upadanie.pl pomogą to zrobić.

upadłość konsumencka bez majątku 1

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
1) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

cd..
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
9) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

upadłość konsumencka bez majątku 2

Upadłość konsumencka bez majątku – uzasadnienie wniosku

Uzasadnienie wniosku (pkt 3.) jest niezwykle ważne. Na nim sąd oprze swoją decyzję o przyznaniu upadłości bądź odrzuceniu wniosku. W uzasadnieniu należy opisać aktualną sytuację z zachowaniem możliwie największej szczegółowości i wskazać z jakiego powodu zasługujemy na wyjście z długów. Ponadto należy uprawdopodobnić fakty przedstawiane we wniosku i choć nie ma konieczności udowodnienia to Sąd mając wątpliwości może zażądać dokumentów udowadniających przedstawiane fakty.

Aby uzyskać upadłość konsumencką trzeba poczekać

Przepisy prawa upadłościowego nie podają konkretnych terminów. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Można jednak przyjąć, że od momentu złożenia wniosku upadłościowego musimy poczekać 2-3 miesiące na jego przyjęcie lub odrzucenie przez sąd. Całość postępowania może zamknąć się w 6 miesiącach.

Nowa upadłość konsumencka kosztuje niewiele

Koszt to w teorii 30 zł, które trzeba wnieść w ramach opłaty sądowej. Chcąc jednak mieć wsparcie w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką pozostałe koszty to cena przygotowania wniosku, która oscyluje od 2000 do nawet 16 000 zł (Upadłość konsumencka bez majątku).

Procedura upadłości konsumenckiej

1) Składamy wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu rejonowego (wydział gospodarczy ds. upadłości).
2) Sprawdzany jest stan faktyczny dłużnika. Chodzi m.in. o udowodnienie, że doszło do niewypłacalności.
3) Jeśli takie przesłanki nie zostaną przez Sąd ujawnione, to wydawane jest postanowienie o upadłości.
4) Równocześnie z wydaniem postanowienia, majątek upadłej osoby staje się masą upadłości zarządzaną przez syndyka.

(Upadanie.pl – Upadłość konsumencka bez majątku)

`

One thought on “Upadłość Konsumencka bez majątku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *