Upadłość Konsumencka – wniosek do pobrania

Upadłość konsumencka wniosekWniosek o upadłość konsumencką 2020…

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek (Upadłość konsumencka wniosek).

Zapytaj naszych ekspertów o wniosek o upadłość – Upadanie.pl

Upadłość konsumencka wniosek w nowej wersji

W związku z nowelizacją prawa z 24 marca 2020 r., pojawiły się nowe formularze wniosku o upadłość dostosowane do nowych przepisów. Ustawodawca rozszerzył formularz i przez co chcąc ogłosić upadłość trzeba teraz podać więcej informacji.

Pobierz wniosek o upadłość konsumencką: <<wniosek do pobrania >>


Upadłość konsumencka – wniosek może zostać oddalony….

Wniosek o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zwraca się bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku. Jeżeli został on zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Upadłość konsumencka wniosek i inne dokumenty

Opracujemy formalnie i merytorycznie dokumenty, które będziesz mógł złożyć w sądzie upadłościowym i ubiegać się o wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Otrzymasz praktyczne informacje o przebiegu postępowania, Twoich prawach i ewentualnych wnioskach, które możesz składać w postępowaniu upadłościowym.

Zobacz także: Wniosek o upadłość spółki

`

3 thoughts on “Upadłość Konsumencka – wniosek do pobrania

  1. Ten nowy formularz to będzie dopiero skomplikowany, ciężko będzie się w nim połapać…

  2. Dobrze, że ogłaszam upadłość na starych zasadach, gdybym miała to sama wypełniać teraz to bym sobie nie poradziła….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *