Upadłość przedsiębiorcy 2020 (jak konsumenta)

Upadłość przedsiębiorcy 2020Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą uległa znacznej zmianie po nowelizacji, która weszła w życie 24 marca 2020. Teraz upadłość przedsiębiorcy osoby fizycznej przestanie być traktowana tak jak upadłość spółki akcyjnej. Od 24 marca dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani w taki sam sposób jak konsumenci. Mogą więc ogłosić upadłość na podobnych zasadach, jak robią to osoby fizyczne, niezależnie, czy prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą.

 

Upadłość przed nowelizacją prawa

Upadłość przedsiębiorcy następuje w przypadku utraty płynności finansowej. Prawo upadłościowe domniemuje, że następuje to, kiedy powstają ponad 3-miesięczne zaległości w spłatach zobowiązań. Upadłość jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który znajdzie się w tej sytuacji niezależnie czy dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Jedyną różnicą dla osoby fizycznej chcącej ogłosić upadłość była możliwość ustalenia planu spłaty, dzięki któremu mógł całkowicie pozbyć się długów. Natomiast oznaczało to, że oprócz utraty całego majątku przedsiębiorca musiał jeszcze dokonywać spłaty na rzecz wierzycieli przez nawet 3 lata!

Upadłość przedsiębiorcy po 24 marca 2020

Nowelizacja przepisów spowodowała, że upadłość przedsiębiorcy stała się mu bardziej przyjazna i uwzględnia jego sytuację. Aktualnie przedsiębiorca ogłasza upadłość i otrzymuje szansę na umorzenie swoich zobowiązań na zasadach konsumenta. Dzięki temu gdy popadnięcie w długi miało swoje podstawy w trudnej sytuacji przedsiębiorcy dostaje szansę na umorzenie swoich długów.

Kolejną korzyścią jest możliwość otrzymania kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na nawet 2 lata! Jeśli jako przedsiębiorca na przykład prowadziłeś swoją działalność w domu, mieszkaniu w którym też mieszkałeś otrzymujesz szansę na otrzymanie kwoty, która powinna pozwolić na najem podobnego lokalu przez nawet 2 lata.

Mając to wszystko na uwadze warto zastanowić się nad upadłością przedsiębiorcy. Istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przy spełnieniu odpowiednich warunków, ale Sąd w takim przypadku dokładnie bada Twoją sytuację i czy wcześniej nie powinna być ogłoszona upadłość jako przedsiębiorcy.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na upadanie.pl.

Przemysław Furmanek
Asystent Syndyka
Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *