Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Zgodnie ze znowelizowaną 24 marca 2020 r. ustawą upadłość konsumencka 2020, wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką swojego dłużnika. Pod pewnymi warunkami.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek taki może dotyczyć osoby fizycznej, która w przeszłości była przedsiębiorcą. Jednak wnioskowanie nie może odbyć się później niż rok od momentu, w którym dłużnik został wykreślony z rejestru działalności gospodarczej. Tak więc w praktyce już następnego dnia po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców, wierzyciel może złożyć wniosek upadłościowy. W sytuacji gdy dłużnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności w odpowiednim rejestrze, to zgłoszenie jego upadłości nie powinno odbyć się później niż rok od chwili, gdy przestał prowadzić tę działalność.

Sprawa generalnie nie jest prosta i zależy od podejścia sądu. W praktyce bowiem może się zdarzyć, że wniosek o upadłość złoży dłużnik i wierzyciel. Od decyzji sądu zależy, które postępowanie zostanie rozstrzygnięte.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?, pomoc – https://upadanie.pl/

Zobacz informacje o Restrukturyzacja firmy oraz uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *