Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Zgodnie ze znowelizowaną 24 marca 2020 r. ustawą o upadłości wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką swojego dłużnika. Pod pewnymi warunkami.

Wierzyciel i wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek taki może dotyczyć osoby fizycznej, która w przeszłości była przedsiębiorcą. Jednak wnioskowanie nie może odbyć się później niż rok od momentu, w którym dłużnik został wykreślony z rejestru działalności gospodarczej. Tak więc w praktyce już następnego dnia po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców, wierzyciel może złożyć wniosek upadłościowy. W sytuacji gdy dłużnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności w odpowiednim rejestrze, to zgłoszenie jego upadłości nie powinno odbyć się później niż rok od chwili, gdy przestał prowadzić tę działalność.

Sprawa generalnie nie jest prosta i zależy od podejścia sądu. W praktyce bowiem może się zdarzyć, że wniosek o upadłość złoży dłużnik i wierzyciel. Od decyzji sądu zależy, które postępowanie zostanie rozstrzygnięte.

Wierzyciel i wniosek o upadłość konsumencką, pomoc – https://upadanie.pl/

`

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *