Wniosek o upadłość konsumencką 2021

Ważny temat – wniosek o upadłość konsumencką 2021.

Wniosek o upadłość konsumencką w nowej wersji

W związku z nowelizacją prawa upadłościowego z 24 marca 2020 r., pojawiły się nowe formularze wniosku o upadłość dostosowane do nowych przepisów. Ustawodawca rozszerzył formularz i przez co chcąc ogłosić upadłość trzeba teraz podać więcej informacji.

Pobierz nowy wniosek o upadłość konsumencką 2021: <<wniosek do pobrania >>

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką 2021

Wniosek taki może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek.

Zapytaj naszych ekspertów o wniosek o upadłość – Upadanie.pl

Kiedy wniosek może zostać oddalony….

Wniosek o upadłość konsumencką-2

 

Wniosek o upadłość nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zwraca się bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku. Jeżeli został on zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Sąd oddali wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Sąd może oddalić wniosek w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską. Ale w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Wniosek i inne dokumenty

Opracujemy formalnie i merytorycznie dokumenty, które będziesz mógł złożyć w sądzie upadłościowym i ubiegać się o wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Otrzymasz praktyczne informacje o przebiegu postępowania, Twoich prawach i ewentualnych wnioskach, które możesz składać w postępowaniu upadłościowym. Wniosek o upadłość konsumencką 2021 to bardzo ważny dokument.

Przyczyna niewypłacalności jest zbadana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Wówczas podejmowana jest decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia. Przy czym możliwość tę ograniczono do sytuacji celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku. A więc zachowania  wynikającego ze złej woli dłużnika i prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli . Chodzi np. o zaciągnięcie kredytu ze świadomością braku możliwości jego spłaty i jego wydatkowanie na luksusowe dobra).

Wydłużenie planu spłaty wierzycieli

Ustalenie innych istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika nie będzie wyłączało oddłużenia. Będzie natomiast skutkować wydłużeniem planu spłaty wierzycieli do 7 lat, w miejsce maksymalnie 3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika. Nie ulegnie  zmianie obowiązująca i dzisiaj zasada, że pewne zobowiązania nie będą mogły być umorzone w ogóle. Dotyczy to na przykład alimentów, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby. A także niezdolność do pracy, kalectwa lub śmierci – wniosek o upadłość spółki.

`

3 thoughts on “Wniosek o upadłość konsumencką 2021

  1. Ten nowy formularz to będzie dopiero skomplikowany, ciężko będzie się w nim połapać…

  2. Dobrze, że ogłaszam upadłość na starych zasadach, gdybym miała to sama wypełniać teraz to bym sobie nie poradziła….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *