Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze

W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku w złej wierze, sąd, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, obciąży wierzyciela kosztami postępowania i może nakazać wierzycielowi złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. W przypadku oddalenia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożonego w złej wierze, dłużnikowi, a także osobie trzeciej przysługuje przeciwko wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody.

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze -napisz do nas – https://upadanie.pl/

Zobacz także Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *