Jak wyjść z długów nie mając pieniędzy?

Jak wyjść z długów nie mając pieniędzy?

To pytanie zadaje chyba każdy niewypłacalny dłużnik. Odpowiedź jest prosta – złożyć stosowny wniosek do sądu i poczekać na jego rozpatrzenie. I na tym niniejszy wpis mógłby się zakończyć gdyby nie fakt, że samodzielne wypełnienie wniosku może być problematyczne. W tym artykule postaramy się przybliżyć  temat wniosku o upadłość konsumencką i tego co się dzieje po jego złożeniu.

Wniosek o upadłość konsumencką

Jak rozpocząć wyjście z długów bez pieniędzy?

Wszystko zaczyna się od wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy go złożyć na urzędowym formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Co takowy wniosek powinien zawierać wskaże nam art. 4912 ust. 4. Prawa upadłościowego:

art. 4912. 4. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Zgodnie z art. 4912 ust. 4 pkt 3. Prawa upadłościowego we wniosku należy opisać jak doszło do niewypłacalności dłużnika.

Jest to najważniejsza część (we wniosku pod nr  7), bo to przede wszystkim na niej sąd oprze swoją decyzję o przyznaniu upadłości bądź odrzuceniu wniosku. W tym miejscu należy opisać aktualną sytuację z zachowaniem możliwie największej szczegółowości i wskazać z jakiego powodu zasługujemy na wyjście z długów. Ponadto należy uprawdopodobnić fakty przedstawiane we wniosku i choć nie ma konieczności udowodnienia to Sąd mając wątpliwości może zażądać dokumentów udowadniających przedstawiane fakty.

Spis wierzycieli              

Kolejnym istotnym elementem jest spis wierzycieli, znajdującym się w rubryce nr 5 wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ważne jest aby sąd otrzymał wiarygodny, kompletny i prawidłowo sporządzony spis wierzycieli dłużnika, ponieważ jest on niezbędny dla rozstrzygnięcia sprawy (Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Gz 96/17). Informacje tam zawarte pozwolą sądowi na ustalenie okoliczności związanych z powstaniem oraz przebiegiem popadania w długi.

Wierzyciele powinni zostać oznaczeni w sposób precyzyjny. Prawidłowe wypełnienie tej części wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej polega więc na wpisaniu imienia i nazwiska wierzyciela (bądź jego nazwy wraz z oznaczeniem formy organizacyjno-prawnej), adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby w przypadku spółki handlowej, wysokości wierzytelności i terminu zapłaty. Warto tutaj zaznaczyć, że w uzasadnionych przypadkach określenie terminów zapłaty może być mniej precyzyjne.

Jak wynika z art. 4914 Prawa upadłościowego może się zdarzyć, że sąd oddali nasz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Stanie się tak na przykład gdy potencjalny upadły doprowadził do swojej niewypłacalności celowo lub na skutek rażącego niedbalstwa, a także jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niepełne. Wyjście z długów wymaga, więc dokonania dokładnej analizy swojego zadłużenia.

Czas oczekiwania na wyjście z długów

Co się dzieje po złożeniu wniosku? Sąd rozpatruje go, przy czym nie ma sprecyzowanego terminu w jakim musi wydać postanowienie o ogłoszeniu bądź odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Z naszej praktyki wynika, że czas oczekiwania może się wahać w zależności od Sądu między 3 tygodniami a 2 miesiącami. Sąd może rozpatrzyć sprawę na posiedzeniu niejawnym (sam, bez udziału wnioskodawcy), ale może również wzywać niewypłacalnego dłużnika na posiedzenia, na przykład w celu złożenia wyjaśnień. Rozpatrywanie wniosku kończy się wraz z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości niewypłacalnego dłużnika lub postanowieniem o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak widać wyjście z długów jest jak najbardziej możliwe, tylko należy dobrze się do niego przygotować.

Powyższy stan prawny zmieni się po zmianie upadłości konsumenckiej która to nastąpi w marcu 2020 roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o niej więcej, śledź nasze wpisy w kategorii „Nowelizacja upadłości konsumenckiej”.

Potrzebujesz wsparcia przy napisaniu wniosku o ogłoszenie upadłości? Masz pytania? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

 

Jakub Belchowski

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

One thought on “Jak wyjść z długów nie mając pieniędzy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *