Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Co nie podlega przepadkowi w upadłości konsumenckiej?

Przede wszystkim zajęciu przez syndyka nie podlega pensja w części wolnej od zajęcia komorniczego. Upadły konsument nie straci też składników majątku o bardzo niskiej wartości – stary telewizor, stary samochód, zużyta wiertarka, itp. Upadający nie musi też obawiać się o pamiątki rodzinne o niskiej wartości – syndyk raczej nie pokusi się o ich zajęcie. Co […]

Ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej?

Ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej? Przepisy prawa upadłościowego nie podają konkretnych terminów. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Można jednak przyjąć, że od momentu złożenia wniosku upadłościowego musimy poczekać 2-3 miesiące na jego przyjęcie lub odrzucenie przez sąd. Całość postępowania może zamknąć się w 6 miesiącach. Ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej? – https://upadanie.pl/ […]

Egzekucje komornicze a upadłość konsumencka

Czy toczące się egzekucje komornicze są przeszkodą w rozpoczęciu postępowania o upadłość konsumencką? Egzekucje komornicze a upadłość konsumencka Nie są przeszkodą. Mimo aktywności komorniczej można złożyć do sądu wniosek upadłościowy. ISTOTNE – w momencie, gdy konsument otrzyma prawomocne ogłoszenie o swojej upadłości, wszelkie egzekucje komornicze są z mocy prawa umarzane. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy komornik […]

Dłużnik spłaca wierzyciela

Nie zawsze sytuacja dłużnika jest beznadziejna. Często jego możliwości finansowe pozwalają na spłatę chociażby części zadłużenia. Dotyczy to dłużników, którzy np. posiadają stałe zatrudnienie. W takiej sytuacji Sąd ustala plan spłaty długów pod nadzorem syndyka. Każdego roku zadłużony przedstawia Sądowi swoje zeznanie podatkowe i informację o sytuacji finansowej. Oczywiście każdego miesiąca musi przeznaczyć część zarobionych […]