Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Jak ocalić swoją nieruchomość przed upadłością konsumencką?

Upadłość Konsumencka a Kredyt Hipoteczny

Zdarzają się w życiu sytuacje, w których kredyt hipoteczny staje się ciężarem nie do poniesienia, a przy kredycie w walucie obcej nie jesteśmy w stanie go uregulować nawet przeznaczając na spłatę wszystkie środki ze sprzedaży nieruchomości. Często problemy ze spłatą kredytu hipotecznego są przyczyną powstania nowych zobowiązań i wpadnięcia w spiralę zadłużenia. W takiej sytuacji […]

Przebieg Upadłości – Współpraca z Syndykiem

Wydanie majątku syndykowi . Syndykowi wydajemy posiadany majątek (za wyjątkiem rzeczy nie wchodzących do masy upadłości- czyli takich samych jak wyłączonych z egzekucji komorniczej np. meble i agd niezbędne do codziennego funkcjonowania, narzędzia do pracy, ubrania i kosmetyki). Syndyk zajmuje również do masy upadłości taką samą część naszych dochodów (z wynagrodzenia, emerytury, renty). Uwaga! Jeśli […]

Przebieg Upadłości – od Wniosku do Postanowienia o Ogłoszeniu Upadłości

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wniosek składamy na formularzu wnosząc opłatę sądową 30-zł. Do wniosku powinniśmy załączyć zarówno dokumenty potwierdzające naszą niewypłacalność, przyczyny jej powstania, wysokość zobowiązań. Wniosek z załącznikami najlepiej złożyć w dwóch egzemplarzach (jeśli sąd ogłosi naszą upadłość, przekaże jeden egzemplarz wniosku syndykowi) podając aktualne dane kontaktowe (faktyczny adres zamieszkania, telefon, email). Uwaga! […]

10 faktów o Upadłości Konsumenckiej

Były przedsiębiorca co do zasady może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości po roku od zakończenia działalności (od zakończenia, a nie zawieszenia). Umorzeniu podlegają również długi w US i ZUS. Do ogłoszenia upadłości nie trzeba posiadać żadnego majątku. W odróżnieniu od upadłości przedsiębiorcy, jeśli upadły nie posiada majątku, koszty postępowania (w tym wynagrodzenie syndyka) pokryje Skarb […]