Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Upadłość Małżonków

Co robić, kiedy kłopoty finansowe małżeństwa doprowadzą do jego niewypłacalności?  Poniżej opisujemy przepisy odpowiadające na postawione pytanie. Obecnie Prawo upadłościowe nie przewiduje możliwości wspólnego ogłoszenia upadłość konsumenckiej przez małżeństwo. Zatem w standardowej sytuacji, tj. ustawowej wspólności majątkowej (w uproszczeniu współwłasność całego majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa) małżonkowie powinni złożyć do sądu osobne wnioski i dodatkowo […]

Kto i Kiedy Może Ogłosić Upadłość Konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, kiedy stanie się niewypłacalna (art. 10 Ustawy Prawo Upadłościowe). Mowa tu o sytuacji, w której dana osoba nie jest w stanie terminowo spłacać swoich długów i nie jest to chwilowy stan rzeczy. Można ją ogłosić nawet mając tylko jednego wierzyciela (inaczej, niż przedsiębiorca). Artykuł 4914 Ustawy […]

Zajęcie Wypłaty w Upadłości Konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę dłużnika, a wysokość potrąceń ustalają przepisy Kodeksu Pracy. W standardowych sytuacjach zajęcia wyglądają następująco: Syndyk może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia netto (ewentualnie 60% jeśli dłużnik jest zobowiązany do płacenia alimentów), a wynagrodzenie chorobowe potrąca się na identycznych zasadach. Po dokonaniu zajęcia do dyspozycji upadłego musi pozostać przynajmniej […]

Upadłość Konsumencka Krok po Kroku

Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka…  I co dalej? Poniżej przedstawiamy w punktach przykładowy przebieg postępowania upadłościowego na podstawie faktycznie prowadzonych przez nas postępowań. Wstępne działania syndyka takie jak: – obwieszczenie o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – zawiadomienie o upadłości instytucji państwowych i wierzycieli Spotkanie syndyka z upadłym w […]