Upadłość Konsumencka Krok po Kroku

Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka…  I co dalej?

Poniżej przedstawiamy w punktach przykładowy przebieg postępowania upadłościowego na podstawie faktycznie prowadzonych przez nas postępowań.

  1. Wstępne działania syndyka takie jak:

– obwieszczenie o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

– zawiadomienie o upadłości instytucji państwowych i wierzycieli

  1. Spotkanie syndyka z upadłym w jego miejscu zamieszkania.
  2. Sporządzenie spisu inwentarza, oszacowanie składników masy upadłości oraz przygotowanie planu likwidacji masy upadłości.
  3. Zajęcie części wynagrodzenia oraz mieszkania i samochodu upadłego (na zasadach jak komornik) przy czym ogłoszenie upadłości nie oznacza automatycznie konieczności natychmiastowego opuszczenia mieszkania!
  4. Sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności (oficjalny spis wszystkich długów) na podstawie zgłoszeń wierzycieli.
  5. Sprzedaż zajętego majątku.
  6. Sporządzenie przez syndyka planu podziału sum uzyskanych ze sprzedaży, w wypadku sprzedaży mieszkania sąd wyznaczy środki na zapewnienie dachu nad głową upadłemu i jego rodzinie na okres od roku do 2 lat.
  7. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty lub wniosek o umorzenie zobowiązań bez planu spłaty.
  8. Zakończenie postępowania upadłościowego (nałożenie planu spłaty na maksymalnie 36 miesięcy lub umorzenie długów bez planu spłaty).

Powyższy przebieg postępowania jest oczywiście mocno uproszczony, ale zwięźle przedstawia jego najistotniejsze etapy.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Adam Pasternak

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

 

 

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *