Jak szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe?

W zeszłym roku znacznie uproszczono zasady upadłości konsumenckiej. Jednak procedura sądowa zajmuje wciąż dużo czasu – nawet 6 miesięcy lub dłużej. Zwłaszcza jeśli dłużnik posiada jakiś majątek. Okazuje się, że jest w polskim prawie mało znana opcja, która pozwala dłużnikom dużo szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe.

Mowa o „przygotowanej likwidacji” (tzw. pre-pack) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Instytucja pre-pack’u znana jest w polskim prawie od 5 lat. – Na początku dotyczyła w zasadzie tylko firm, które miały poważne problemy finansowe. W dużym skrócie, dzięki „przygotowanej likwidacji” przedsiębiorstwa mogły szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe i w pełni zaspokoić swoich wierzycieli. Wystarczyło, że dłużnik wskazał sądowi nabywcę majątku zadłużonej firmy.wyjaśnia Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

Niemal identycznie wygląda działanie pre-pack’u konsumenckiego. Obecnie majątek niewypłacalnego konsumenta o znacznej wartości może zostać zbyty na rzecz konkretnego podmiotu. Przeprowadzenie tej procedury wymaga sporządzenia wyceny przez biegłego sądowego oraz znalezienia inwestora, który wykupi dane składniki majątku.

Jak szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe?

Z punktu widzenia dłużnika takie rozwiązanie może być atrakcyjne przede wszystkim w wypadku posiadania nieruchomości. Mogłaby ona zostać odkupiona np. przez członka rodziny lub inną bliską osobę, co nie jest pewne w wypadku standardowej procedury likwidacyjnej.tłumaczy Adam Pasternak z serwisu Upadanie.pl.

„Przygotowana likwidacja” jest korzystna także z punktu widzenia osoby kupującej majątek dłużnika. Standardowe nabycie nieruchomości obciążonej hipotecznie, która należy do zadłużonego konsumenta, niesie pewne ryzyka. Dzięki pre-pack’owi nabywca dostaje sądową gwarancję przekazania własności bez obciążeń, unikając procedur przetargowych w klasycznym postępowaniu upadłościowym.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej nie zyskał dotychczas wielkiej popularności. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki postępowań konsumenckich, ale również z braku powszechnej wiedzy na ten temat. Niezależnie od tego każdy konsument posiadający wartościowy majątek powinien przynajmniej rozważyć tę opcję przed złożeniem wniosku o upadłość do sądu.przekonuje Adam Pasternak z serwisu Upadanie.pl.

(Upadanie.pl)

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *