Zajęcie Wypłaty w Upadłości Konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę dłużnika, a wysokość potrąceń ustalają przepisy Kodeksu Pracy. W standardowych sytuacjach zajęcia wyglądają następująco:

  • Syndyk może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia netto (ewentualnie 60% jeśli dłużnik jest zobowiązany do płacenia alimentów), a wynagrodzenie chorobowe potrąca się na identycznych zasadach.
  • Po dokonaniu zajęcia do dyspozycji upadłego musi pozostać przynajmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę (po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na PIT).
  • Jeżeli dłużnik pracuje na niepełny etat, to pozostawiana mu kwota zmniejsza się proporcjonalnie.
  • W przypadku zatrudnienia na umowie zlecenie syndyk również zajmie maksymalnie 50% (ew. 60%) wynagrodzenia.

Przykład:

  • Jan pracuje na cały etat i otrzymuje wynagrodzenie 2.500,00 zł brutto (1.808,10 zł netto)
  • Minimalne wynagrodzenie wynosi 2.100,00 zł brutto (1.530,00 zł netto)
  • Po zajęciu 50% Janowi pozostałoby 904,05 zł, a więc mniej, niż minimalne wynagrodzenie. W związku z tym syndyk może zająć jedynie 278,1 zł (żeby Janowi zostało przysługujące mu 1.530,00 zł netto)

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, a wynikają one z Ustawy o emeryturach i rentach. W takim wypadku, syndyk zajmuje maksymalnie 25% zasiłku, a suma trafiająca do dłużnika po dokonaniu zajęcia, nie może być mniejsza, niż 50% najniższej emerytury.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Adam Pasternak

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *