Przebieg Upadłości – od Wniosku do Postanowienia o Ogłoszeniu Upadłości

  1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek składamy na formularzu wnosząc opłatę sądową 30-zł. Do wniosku powinniśmy załączyć zarówno dokumenty potwierdzające naszą niewypłacalność, przyczyny jej powstania, wysokość zobowiązań. Wniosek z załącznikami najlepiej złożyć w dwóch egzemplarzach (jeśli sąd ogłosi naszą upadłość, przekaże jeden egzemplarz wniosku syndykowi) podając aktualne dane kontaktowe (faktyczny adres zamieszkania, telefon, email).

Uwaga! Warto dobrze przemyśleć i przygotować wniosek. Jeśli sąd oddali wniosek uznając, że stan niewypłacalności lub jego istotne zwiększenie jest następstwem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, to nie ma możliwości złożenia ponownego wniosku!

  1. Rozprawa upadłościowa.

Najczęściej trwa stosunkowo krótko (do ok.30 min). W trakcie rozprawy, sąd może zarówno zadawać pytania dotyczące okoliczności wskazanych we wniosku, jak i informacji pominiętych przez wnioskodawcę. Angażowanie na potrzeby rozprawy upadłościowej profesjonalnego pełnomocnika nie jest konieczne ponieważ sąd na bieżąco instruuje wnioskującego o upadłość.

  1. Ogłoszenie upadłości – ustanowienie syndyka i sędziego komisarza.

Warto pamiętać, że wobec dużej ilości rozpatrywanych spraw upadłościowych od złożenia wniosku do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości może minąć nawet kilka miesięcy. Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości ustanawia syndyka i sędziego komisarza, którzy będą przeprowadzać postępowanie.   Po uzyskaniu informacji o powołaniu syndyka możemy zwrócić się do niego pierwsi lub spokojnie czekać na kontakt z jego strony.

Uwaga! Z chwilą ogłoszenia upadłości, wszelkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a następnie umorzeniu. Wszelki kontakt z wierzycielami, windykatorami, komornikami, przejmuje syndyk. Samemu nie wolno dokonywać spłat swoim wierzycielom.

Norbert Banaszek

Pełnomocnik syndyka

Lege Advisors sp. z o.o.

Masz pytania?

napisz e-mail na adres: wsparcie@upadanie.pl lub uzupełnij formularz kontaktowy na www.upadanie.pl

 

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *