10 faktów o Upadłości Konsumenckiej

  1. Były przedsiębiorca co do zasady może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości po roku od zakończenia działalności (od zakończenia, a nie zawieszenia). Umorzeniu podlegają również długi w US i ZUS.
  2. Do ogłoszenia upadłości nie trzeba posiadać żadnego majątku. W odróżnieniu od upadłości przedsiębiorcy, jeśli upadły nie posiada majątku, koszty postępowania (w tym wynagrodzenie syndyka) pokryje Skarb Państwa.
  3. Wierzyciel nie może zaskarżyć ogłoszenia upadłości.
  4. Postępowanie upadłościowe trwa od minimum pół roku do nawet kilku lat (np. jeśli w masie upadłości znajdują trudno zbywalne udziały w nieruchomości).
  5. Ogłoszenie upadłości powoduje zawieszenie i umorzenie postępowań egzekucyjnych.
  6. Upadłość konsumencka obejmuje również zobowiązania które regulujemy. Nie można ogłosić upadłości wobec części zobowiązań.
  7. Upadłość konsumencka nie obejmuje zobowiązań z tytułu alimentów, grzywien, kar, odszkodowań i zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
  8. Postępowanie upadłościowe kończy się całkowitym umorzeniem zobowiązań lub umorzeniem części zobowiązań i nałożeniem na maksymalnie 3 lata planu spłaty pozostałej części dostosowanego do możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania upadłego.
  9. Jeśli upadły w momencie ogłaszania upadłości jest właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w którym zamieszkuje, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczonych nieruchomości przekazuje się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.
  10. Generalnie do masy upadłości wchodzą takie same składniki majątku, jak te z których komornik prowadzi egzekucję. Syndyk w trakcie postępowania zajmuje taką samą część dochodów upadłego jak zajmowałby komornik. Warto pamiętać, że zajęcie dochodów kończy się z chwilą wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań lub ustaleniu planu częściowej spłaty.

Norbert Banaszek

Pełnomocnik syndyka

Lege Advisors sp. z o.o.

Masz pytania?

napisz e-mail na adres: wsparcie@upadanie.pl lub uzupełnij formularz kontaktowy na www.upadanie.pl

 

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *