Przebieg Upadłości – Współpraca z Syndykiem

  1. Wydanie majątku syndykowi .

Syndykowi wydajemy posiadany majątek (za wyjątkiem rzeczy nie wchodzących do masy upadłości- czyli takich samych jak wyłączonych z egzekucji komorniczej np. meble i agd niezbędne do codziennego funkcjonowania, narzędzia do pracy, ubrania i kosmetyki). Syndyk zajmuje również do masy upadłości taką samą część naszych dochodów (z wynagrodzenia, emerytury, renty).

Uwaga! Jeśli mamy już na głowie komornika lub kilku komorników, nie bójmy się że syndyk zajmie cokolwiek więcej niż komornik. Nie bójmy się, że zabierze naszą używaną pralkę, łóżko, lodówkę itp.

  1. Współpraca z syndykiem, likwidacja składników masy upadłości.

Syndyk poinstruuje nas o przebiegu postępowania. Może udzielić nam pełnomocnictwa do zbycia części składników masy upadłości. Będzie zawiadamiał wierzycieli i prowadził z nimi korespondencję. Przejmie też adresowaną do nas korespondencję. Pytajmy syndyka o kolejne kroki pamiętając, że syndyk to nie komornik i jego zadaniem nie jest jedynie zaspokojenie wierzycieli.

Uwaga! Warto współpracować z syndykiem i realizować swoje obowiązki przewidziane w prawie upadłościowym, ponieważ syndyk będzie m.in. ustosunkowywał się do naszych wniosków składanych do sędziego komisarza np. o przeznaczenie części kwoty ze sprzedaży naszego mieszkania na wynajem innego lokum dla nas oraz będzie zajmował stanowisko w przedmiocie naszego wniosku o ustalenie planu spłaty lub umorzenie postępowania.

        3. Wniosek o plan spłaty lub umorzenie bez planu spłaty.

W zależności od ilości i rodzajów składników w naszej masy upadłości, postępowanie upadłościowej może w praktyce potrwać od 6 miesięcy do 1,5  roku.  Pamiętajmy, że postępowanie nie może się skończyć dopóki w masie upadłości pozostaje nieruchomość  lub udział w nieruchomości. Po zbyciu wszystkich składników masy upadłości i rozdysponowaniu przez syndyka kwot pomiędzy wierzycielami, sąd na nasz wniosek decyduje, czy nałożyć na nas plan spłaty czy też od razu umorzyć wszystkie zobowiązania bez planu spłaty.

Uwaga! Plan spłaty może być nałożony maksymalnie na 3 lata i zostanie dostosowany do naszych możliwości zarobkowych i ponoszonych kosztów życie. Plan spłaty nie może być na tyle obciążający żeby wpędzić nas kolejny raz w długi, więc nie należy się mocno obawiać jego ustanowienia bowiem i tak będzie on zdecydowanie lżejszym ciężarem niż spłacanie długów przed ogłoszeniem upadłości.

 

Norbert Banaszek

Pełnomocnik syndyka

Lege Advisors sp. z o.o.

Masz pytania?

napisz e-mail na adres: wsparcie@upadanie.pl lub uzupełnij formularz kontaktowy na www.upadanie.pl

 

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *