Blog

Co nie podlega przepadkowi w upadłości konsumenckiej?

Przede wszystkim zajęciu przez syndyka nie podlega pensja w części wolnej od zajęcia komorniczego. Upadły konsument nie straci też składników majątku o bardzo niskiej wartości – stary telewizor, stary samochód, zużyta wiertarka, itp. Upadający nie musi też obawiać się o pamiątki rodzinne o niskiej wartości – syndyk raczej nie pokusi się o ich zajęcie. Co […]

Ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej?

Przepisy prawa upadłościowego nie podają konkretnych terminów. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Można jednak przyjąć, że od momentu złożenia wniosku upadłościowego musimy poczekać 2-3 miesiące na jego przyjęcie lub odrzucenie przez sąd. Całość postępowania może zamknąć się w 6 miesiącach. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Egzekucje komornicze a upadłość konsumencka

Czy toczące się egzekucje komornicze są przeszkodą w rozpoczęciu postępowania o upadłość konsumencką? Nie są przeszkodą. Mimo aktywności komorniczej można złożyć do sądu wniosek upadłościowy. ISTOTNE – w momencie, gdy konsument otrzyma prawomocne ogłoszenie o swojej upadłości, wszelkie egzekucje komornicze są z mocy prawa umarzane. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy komornik pobrał, ale nie zdążył przekazać […]

Dłużnik spłaca wierzyciela

Nie zawsze sytuacja dłużnika jest beznadziejna. Często jego możliwości finansowe pozwalają na spłatę chociażby części zadłużenia. Dotyczy to dłużników, którzy np. posiadają stałe zatrudnienie. W takiej sytuacji Sąd ustala plan spłaty długów pod nadzorem syndyka. Każdego roku zadłużony przedstawia Sądowi swoje zeznanie podatkowe i informację o sytuacji finansowej. Oczywiście każdego miesiąca musi przeznaczyć część zarobionych […]

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Zgodnie ze znowelizowaną 24 marca 2020 r. ustawą o upadłości wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką swojego dłużnika. Pod pewnymi warunkami. Wierzyciel i wniosek o upadłość konsumencką Wniosek taki może dotyczyć osoby fizycznej, która w przeszłości była przedsiębiorcą. Jednak wnioskowanie nie może odbyć się później niż rok od momentu, w którym dłużnik został wykreślony […]

Nowy rekord upadłości konsumenckich w Polsce

W lipcu br. padł kolejny rekord upadłości konsumenckich w Polsce. Było to 1546 upadłych osób fizycznych. W czerwcu br. liczba ta wyniosła 1116 (dane Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej). W roku 2020 mamy już 5500 upadłości konsumenckich. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej najmłodszy bankrut w 2020 roku miał 12 lat. Najstarszy – 91. Średnia wieku upadłego konsumenta to […]

Rola syndyka w upadłości konsumenckiej

Syndyk jest nieodłącznym elementem procesu upadłości konsumenckiej – jest on pełnomocnikiem sądu. Syndyk przejmuje majątek osoby upadłej i zarządza nim do końca postępowania upadłościowego. Obecnie upadłość konsumencka ogłaszana jest już w momencie złożenia do sądu wypełnionego prawidłowo wniosku upadłościowego. Następnie sąd przekazuje postanowienie syndykowi. Ten ostatni przygotowuje spis inwentarza, spis należności oraz spis nieobjętych składników […]

Polki wciąż częściej ogłaszają upadłość konsumencką

Do końca czerwca 2020 r. opublikowano w Polsce 3996 upadłości konsumenckich. W samym tylko czerwcu było ich 1116. Rok wcześniej 595. Nagły wzrost upadłości spowodowany jest głównie zmianą prawa, która ułatwia obecnie upadanie. Tradycyjnie już częściej upadłość ogłaszają kobiety. I to jest zaskakujące. – mówią eksperci serwisu Upadanie.pl. – Prawdziwy obraz sytuacji na rynku upadłościowym spodziewamy się […]

Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

Od 24 marca 2020 roku prawo upadłościowe związane z upadłością konsumencką zostało istotnie zliberalizowane. Przed tym terminem odrzucenie wniosku o upadłość zdarzało się bardzo często. Wystarczyło stwierdzenie Sądu, że upadłość powstała w wyniku rażącego niedbalstwa upadłego. Obecnie tego obostrzenia już nie ma, ale wciąż zdarza się, że wnioski są oddalane. Kiedy tak się dzieje? Kiedy […]

Pre-pack i upadłość konsumencka

W 2016 r. w polskim prawie pojawił się nowy tryb sprzedaży upadającego przedsiębiorstwa – „przygotowana likwidacja”, czyli tzw. „pre-pack”. Tryb ten polega na tym, że firma, która rozpoznaje u siebie przesłanki do złożenia wniosku o upadłość szuka inwestora, czyli nowego właściciela swojego majątku. Od marca tego roku pre-pack został formalnie włączony także do upadłości konsumenckiej. […]