Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Czego upadły konsument nie może

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie takich czynności. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/