Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Dłużnik spłaca wierzyciela

Nie zawsze sytuacja dłużnika jest beznadziejna. Często jego możliwości finansowe pozwalają na spłatę chociażby części zadłużenia. Dotyczy to dłużników, którzy np. posiadają stałe zatrudnienie. W takiej sytuacji Sąd ustala plan spłaty długów pod nadzorem syndyka. Każdego roku zadłużony przedstawia Sądowi swoje zeznanie podatkowe i informację o sytuacji finansowej. Oczywiście każdego miesiąca musi przeznaczyć część zarobionych […]