Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Przechowanie dokumentacji upadłego konsumenta

Jeżeli upadły nie odbiera ksiąg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez syndyka, syndyk oddaje je na przechowanie na koszt upadłego. Syndyk może wstrzymać wydanie upadłemu majątku potrzebnego na pokrycie kosztów przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów do czasu ich odebrania przez upadłego. Przechowanie dokumentacji upadłego konsumenta Syndyk pokrywa koszty przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów z […]