Kto nie może ogłosić upadłości?

Kto nie może ogłosić upadłości? Zgodnie z art. 6 ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, upadłości nie mogą ogłosić następujące podmioty:

– Skarb Państwa,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej,
– instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą,
– osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
– uczelnie,
– fundusze inwestycyjne.

Kto nie może ogłosić upadłości?

Kto nie może ogłosić upadłości? – napisz do nas – https://upadanie.pl/

Zobacz także Wniosek o pre-pack

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *