Najnowsze dane o upadłościach konsumenckich

Do końca września 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 8030 upadłości konsumenckich, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Oznacza to, że po dziewięciu miesiącach upadłości jest więcej niż w całym 2019 r. W tym roku liczba upadłości na pewno przekroczy 12 000. W samym wrześniu ogłoszono upadłość w stosunku do 1366 osób.

Liczba upadłości konsumenckich w poszczególnych latach:

Wysoki wzrost upadłości w tym roku jest wynikiem zmiany przepisów. Od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o upadłość była oddalana. Wymogiem ogłoszenia upadłości była przesłanka, aby była ona nie zawiniona przez dłużnika.

Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania.

Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką do 31 lipca 2020 r. łącznie ogłosiło ją 34 625 osób. Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2020 r. to najmłodsza osoba ma 12 lata, a najstarsza 91. Średnia wieku to 51 lat, czyli tyle i w latach poprzednich. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 24,46% i 30-39 – 21,23%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 29,85% wszystkich upadłości konsumenckich.

(COIG)

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *