Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Kto nie może ogłosić upadłości?

Kto nie może ogłosić upadłości? Zgodnie z art. 6 ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, upadłości nie mogą ogłosić następujące podmioty: – Skarb Państwa, – jednostki samorządu terytorialnego, – publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, – instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w […]