Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań

Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat. – Upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek […]