500 plus w upadłości konsumenckiej

Kolejny ważny temat – 500 plus w upadłości konsumenckiej. Czy syndyk masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej 2020 może zająć środki ze świadczenia “500 plus”? To pytanie pojawia się bardzo często w e-mailach od naszych Czytelników. A więc wyjaśniamy.

500 plus w upadłości konsumenckiej
500 plus w upadłości konsumenckiej

500 plus w upadłości konsumenckiej

Zacznijmy od definicji prawnej “masy upadłości: “W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego.” Są jednak wyłączenia, które powodują, że upadły nie straci dosłownie wszystkiego. Mowa o artykule 829 k.p.c.

Według jego zapisów do masy upadłości nie wchodzą: “przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności: lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju; pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników…

…a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych…”.

A co z 500 plus w upadłości konsumenckiej?

Wyjaśnienie znajduje się w art. 831 k.p.c. § 1. “Wyłączenia spod egzekucji”. W punkcie  2. czytamy: “Sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia)…”. Dzięki temu zapisowi możemy być pewni, że świadczenie 500 plus nie zostanie włączone do masy upadłości. Syndyk nie będzie mógł nim dysponować.

500 plus w upadłości konsumenckiej. Pomoc w upadłości konsumenckiej – upadanie.pl

Zobacz także Wycena nieruchomości

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *