6 lat nowej upadłości konsumenckiej

Nowa upadłość konsumencka

W styczniu 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która wprowadziła tzw. nową upadłość konsumencką. – Poprzednia „upadłość” była pomyłką prawną i społeczną. Skierowana była w praktyce do ludzi z pieniędzmi. A więc do garstki wybranych. W 2015 roku i później, w 2020 roku, wprowadzono zmiany, które zaczęły realnie wspierać osoby fizyczne zagrożone upadłością. – mówią eksperci serwisu Upadanie.pl.

W starych przepisach na upadłość mogły liczyć jedynie osoby, które doświadczyły nieszczęśliwych wypadków losowych. W nowym prawie zliberalizowano warunki ogłoszenia upadłości. Nie obejmowały one jedynie przypadków, gdy niewypłacalność powstała z winy dłużnika, przez zaniedbanie lub umyślnie. Nowa upadłość konsumencka z 2020 roku poszła jeszcze dalej. Na upadłość nie mogą liczyć tylko osoby, które doprowadziły do bankructwa celowo.

Nowa upadłość konsumencka – istotne zmiany

W 2015 roku zmiany dotknęły też kosztów. Dotychczas koszt wniosku o upadłość konsumencką wynosił 200 zł. Po nowelizacji prawa już tylko 30 zł (i tak zostało do dzisiaj). Co więcej, wprowadzono pożyczkę od Państwa na opłacenie kosztów całego postępowania upadłościowego. Kwota, która mogła sięgać nawet kilka tysięcy złotych, miała zostać ściągnięta później ze sprzedaży majątku upadłego. W niektórych sytuacjach pożyczka mogła być umarzana.

Po 2015 roku prawo upadłościowe stało się dla konsumentów nareszcie efektywne i ogólnodostępne. Przed opisywanymi zmianami w ustawie, z upadłości konsumenckiej skorzystało w kilka lat około 60 osób. W pierwszym roku „nowej” upadłości było to ponad 2100 konsumentów. tłumaczy Przemysław Furmanek z serwisu Upadanie.pl.

Upadłym, którzy nie doprowadzili do niewypłacalności w sposób umyślny skrócono czas spłacania wierzycieli – z 5 do 3 lat (tak jest do dzisiaj). Po tym czasie reszta długów mogła zostać umorzona. Do przepisów prawa włączono kilka sytuacji życiowych, które całkowicie umarzały zadłużenie bez jego spłacania. Mowa o śmierci dłużnika lub jedynego żywiciela rodziny.

Nowa upadłość konsumencka – nieruchomość

Bardzo istotną zmianą w prawie upadłościowym była kwestia nieruchomości dłużnika. W starej ustawie upadły niemal z automatu tracił dach nad głową. Syndyk od razu sprzedawał jego mieszkanie, zwykle jako najcenniejsze aktywum i cała rodzina szybko stawała się bezdomna. Nowa upadłość konsumencka z 2015 roku pozwala dłużnikowi w porozumieniu z wierzycielem zachować mieszkanie, a po jego sprzedaży dostawać przez 2 lata pieniądze na wynajem nowego lokum w najbliższej okolicy.

Kwestia łatwej utraty nieruchomości w upadłości konsumenckiej była kluczową, dla której Polacy rezygnowali z upadania. Przywiązanie rodaków do własnego mieszkania, nie wynajętego, jest bardzo silne. A jego utrata to najgorszy koszmar.wyjaśnia Adam Pasternak z serwisu Upadanie.pl.Możliwość zachowania mieszkania do czasu jego sprzedaży przez syndyka oraz przekazanie pieniędzy na wynajem na 2 lata pozostały w prawie do dzisiaj i są jego silnym argumentem. – dodaje.

Po sześciu latach od wejścia w życie nowej upadłości konsumenckiej mamy prawo, które było wielokrotnie nowelizowane. Ostatnia duża nowelizacja nastąpiła w marcu 2020 roku. Zbiegła się z rozpoczęciem pandemii i lockdownu. Dzisiaj można stwierdzić, że jest i będzie to jedna z najważniejszych ustaw najbliższych miesięcy. Do końca grudnia 2019 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7944 upadłości konsumenckich. Do końca grudnia 2020 roku – 13 084. W przyszłym roku liczba ta z pewnością się podwoi.

Upadanie.pl

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *