Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

Od 24 marca 2020 roku prawo upadłościowe związane z upadłością konsumencką zostało istotnie zliberalizowane. Przed tym terminem odrzucenie wniosku o upadłość zdarzało się bardzo często. Wystarczyło stwierdzenie Sądu, że upadłość powstała w wyniku rażącego niedbalstwa upadłego. Obecnie tego obostrzenia już nie ma, ale wciąż zdarza się, że wnioski są oddalane. Kiedy tak się dzieje?

Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

1) Najczęstszym powodem oddaleń są braki formalne, błędy we wniosku, brak dokumentacji lub po prostu nieprawdziwe dane, które wprowadzają w błąd. Aby uniknąć tego typu sytuacji warto zasięgnąć pomocy specjalistów od upadłości. Pomogą oni zebrać i prawidłowo wypełnić dokumentację.

2) Bardzo poważnym argumentem, który ostatecznie blokuje naszą zdolność do upadłości konsumenckiej jest niezrealizowany plan spłaty wierzytelności w ostatnich 10 latach. To działa jak niespłacony kredyt. Bank w takiej sytuacji raczej nie odważy się więcej pożyczyć nam pieniędzy. Sąd również nie będzie po naszej stronie.

3) Wniosek z pewnością zostanie oddalony, jeśli po analizie dokumentów Sąd stwierdzi, że doszło do pozbywania się majątku w celu uniknięcia odpowiedzialności. To bardzo poważny zarzut. I raczej nie ma co liczyć na pozytywne zakończenie sprawy teraz i w przyszłości.

4) Podstawą do odrzucenia wniosku o upadłość, a nawet umorzenia postępowania upadłościowego, jest zatajenie przez upadłego wybranych wierzycieli. Pominięcie danej wierzytelności we wniosku skutkuje także brakiem umorzenia tej wierzytelności. Jej brak we wniosku nie oznacza, że przestała istnieć.

5) I ostatni powód odrzucenia wniosku o upadłość konsumencką – nie minęło 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości wskutek której umorzono część lub całość długu.

Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?- zapytaj nas – https://upadanie.pl/

Zobacz także Wycena wierzytelności

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *