Pre-pack a upadłość

W 2016 r. w polskim prawie pojawił się nowy tryb sprzedaży upadającego przedsiębiorstwa – „przygotowana likwidacja”, czyli tzw. „pre-pack”. Tryb ten polega na tym, że firma, która rozpoznaje u siebie przesłanki do złożenia wniosku o upadłość szuka inwestora, czyli nowego właściciela swojego majątku. Od marca tego roku pre-pack został formalnie włączony także do upadłości konsumenckiej.

Pre-pack i upadłość konsumencka

Pre-pack i upadłość

W poprzednich latach pre-pack był bardzo rzadko wykorzystywany w upadłości konsumenckiej. Wynikało to z mało precyzyjnych zapisów, które z jednej strony nie zakazywały stosowania pre-packu w odniesieniu do konsumenta, a z drugiej jednoznacznie odnosiły się do majątku przedsiębiorstwa.

W znowelizowanej ustawie pre-pack w upadłości konsumenckiej to zatwierdzenie przygotowanej sprzedaży majątku upadłego o znacznej wartości. Przepisy obecnie jasno stwierdzają, że w ramach pre-packu likwidacja majątku upadłego polega na złożeniu przez niego wniosku do sądu o sprzedaż określonego składnika majątku konkretnemu nabywcy. Wniosek taki zawiera opis i oszacowanie składnika majątku, które przygotowuje biegły sądowy.

Pre-pack konsumencki“, podobnie jak w przypadku firmy, ma za zadanie zaspokoić wierzycieli i przyspieszyć samo postępowanie upadłościowe. O jego popularności może zdecydować fakt, że wnioskowanym nabywcą majątku upadłego może być członek rodziny – żona, ojciec, matka, syn.>>

Zobacz także Wycena wierzytelności

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *