Jakie przedmioty może zająć syndyk?

Jakie przedmioty może zająć syndyk?Wiele osób po ogłoszeniu upadłości obawia się spotkania z syndykiem i perspektywy zajęcia wszystkich posiadanych dóbr. Warto zatem wiedzieć jakie składniki nie wejdą do masy upadłości. Jak już wspominaliśmy, czynności syndyka podlegają tym samym przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, co egzekucja komornicza. A więc, jakie przedmioty może zająć syndyk?

Art. 829 Kpc, Nie podlegają egzekucji:

 1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

 2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny (…)

 3) (…)

 4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika (…)

 5) (…)

 6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

Jakie przedmioty może zająć syndyk?

Tak więc nie trzeba się obawiać, że po wizycie syndyka pozostaniemy bez ubrań, łóżka, pralki, lodówki, telefonu i innych przedmiotów niezbędnych do pracy i codziennego funkcjonowania. Przez przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej należy rozumieć przede wszystkim narzędzia, którymi może być również telefon i komputer. Nie ma co jednak liczyć na to, że do masy upadłości nie wejdzie samochód, dlatego że dojeżdżamy nim do pracy. Może się też zdarzyć sytuacja, w której syndyk dokona zajęcia i sprzedaży mebli, np. wartościowych antyków. Niekoniecznie są one standardowym  i niezbędnym wyposażeniem mieszkania.

Jeżeli chodzi o komputery, RTV, aparaty fotograficzne i inne sprzęty elektroniczne, to większość z nich zapewne zostanie zakwalifikowana przez syndyka jako składnik masy upadłości konsumenckiej. Może jednak tu mieć zastosowanie pkt 4) lub 6) cytowanego powyżej przepisu Kpc.

Praktyka co raz częściej pokazuje, że takie urządzenia jak komputer czy telewizor, są traktowane jako integralna część podstawowego wyposażenia mieszkania, zapewniająca kontakt ze światem. Podobnie jak w przypadku drogocennych mebli, należy się spodziewać, że syndyk będzie chciał sprzedać 70-calową plazmę wartą kilka tysięcy złotych.

Adam Pasternak
Asystent Syndyka
Lege Advisors Sp. z o.o.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na upadanie.pl 

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *