Ogłoszenie Upadłości a Działalność Gospodarcza

Jak wskazuje sama nazwa instytucji, której poświęcamy uwagę na naszym blogu, tj. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podstawowym warunkiem do jej ogłoszenia jest nieprowadzenie takiej działalności (brak statusu przedsiębiorcy). To oczywiście ogólny wymóg, ale jak to zazwyczaj bywa diabeł tkwi w szczegółach, które postaram się przystępnie rozjaśnić na fikcyjnym przykładzie:

Jan prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (np. ma sklep ze sprzętem RTV), sklep przynosił spore zyski, toteż Jan postanowił poszerzyć jego asortyment o nowe produkty, a także zaciągnąć kredyt na zakup nowego mieszkania. Niedługo później w sąsiedztwie pojawiła się konkurencja w postaci dużego sieciowego sklepu. Obroty znacząco zmalały i Jan nie był w stanie płacić ani za zakupiony do sklepu towar, ani raty kredytu. Jednym słowem stał się niewypłacalny. Co powinien zrobić?
  • W pierwszej kolejności, w terminie 30 dni od stania się niewypłacalnym złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca (art. 21 Pr. up.). Możemy założyć, że taki wniosek zostanie oddalony z braku środków na pokrycie kosztów postępowania, jednak sam fakt, że Jan złożył wniosek w terminie, otworzy mu drogę do upadłości konsumenckiej.
  • Zakończyć działalność gospodarczą poprzez wniosek o wykreślenie z CEIDG, aby utracić status przedsiębiorcy.
  • Teoretycznie już następnego dnia po wykreśleniu z ww. rejestru będzie miał prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, w którym wskaże zarówno wierzycieli “prywatnych” (bank udzielający kredytu), jak i “firmowych” (dostawca towaru do sklepu), gdyż przepisy nie rozróżniają długów w taki sposób i traktują je jednolicie.

Należy też wziąć pod uwagę pesymistyczny scenariusz, w którym Jan nie złożył wniosku o upadłość jako przedsiębiorca w terminie. W takim wypadku nie pozostaje bez szans na upadłość konsumencką (również musi zamknąć działalność). Sąd rozpatrując jego wniosek może pokierować się względami słuszności/względami humanitarnymi,  czemu z pewnością pomoże dobrze przygotowane uzasadnienie wniosku.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Adam Pasternak

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *