Małżeństwo i upadłość konsumencka

Małżeństwo i upadłość konsumencka

Z dniem ogłoszenia nowej upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zapytaj o więcej na: https://upadanie.pl/

Małżeństwo i upadłość konsumencka
Małżeństwo i upadłość konsumencka
`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *