Warunkowe umorzenie zobowiązań

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 r., które nastąpią już 24 marca 2020 r. wprowadzą nową instytucję warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, określona w art. 49116. Dotąd istniała możliwość tylko umorzenia zobowiązań albo ustalenia planu spłaty. Kiedy będzie stosowana nowa instytucja?

Na czym polega warunkowe umorzenie zobowiązań

Polega na uznaniu, że upadły ma w momencie zakończenia postępowania upadłościowego sytuację osobistą, która nie pozwala na dokonywanie jakichkolwiek spłat wobec wierzycieli, ale może ulec zmianie, więc umarza zobowiązania, pod warunkiem, że w ciągu pięciu lat upadły lub któryś z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, gdy przeszkoda w spłacie ustanie. Praktyka sądowa z pewnością się wykształci, ale wśród takich przyczyn może być zmiana pracy na lepiej płatną, zakończenie rekonwalescencji. Natomiast są to zwykłe sytuacje, kiedy mimo wszystko dochodzi do umorzenia pozostałych długów.

Kiedy Sąd uchyli warunkowe umorzenie zobowiązań bez umorzenia zobowiązań

Natomiast warunkowe umorzenie długów może zakończyć się uchyleniem postanowienia i nie pozwoli na umorzenie pozostałych zobowiązań w przypadku, gdy upadły:

  1. nie złożył w terminie sprawozdania;
  2. w sprawozdaniu, podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;
  3. dokonał czynności prawnej, pogarszającej sytuację majątkową bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;
  4. ukrywał majątek.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. W przypadku gdy Sąd nie weźmie tych przesłanek pod uwagę, wtedy cały trud włożony w przygotowanie wniosku o upadłość oraz całe postępowanie upadłościowe zostaną zaprzepaszczone.

Warto, więc pamiętać o tym, że warunkowe umorzenie zobowiązań daje możliwość umorzenia zobowiązań, ale też może doprowadzić do ustalenia planu spłaty czy utraty skutków oddłużenia.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Przemysław Furmanek

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *