Czy nieruchomość i udział w nieruchomości musi zostać sprzedana w ramach upadłości konsumenckiej?

Czy nieruchomość i udział w nieruchomości musi zostać sprzedana w ramach upadłości konsumenckiej?

 

Nieruchomość i udział w nieruchomości można zachować mimo ogłoszenia upadłości. Nowelizacja upadłości konsumenckiej wejdzie w życie dopiero w marcu 2020 r., ale bez większego echa weszły już w życie przepisy ułatwiające przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Mianowicie jeśli po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej posiadałeś nieruchomość, a nawet udział w nieruchomości, postępowanie upadłościowe musiało trwać do czasu zbycia nieruchomości. Decydował o tym art. 315 ust. 2 Prawa Upadłościowego, który pozwalał w ostateczności przekazać nieruchomość na rzecz gminy bądź Skarbu Państwa.

Art. 315 ust. 2 Prawa Upadłościowego

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość lub jej ułamkowa część, której nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze pozostawanie nieruchomości w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy związanymi z tym kosztami, sędzia-komisarz może zezwolić syndykowi na zawarcie umowy przekazania nieruchomości gminie albo Skarbowi Państwa.

Procedura zazwyczaj trwała wiele miesięcy i na koniec okazywała się bezskuteczna ze względu na brak zainteresowania ze strony gminy i Skarbu Państwa.

Nieruchomość po nowelizacji

Natomiast ratunkiem dla wielu chcących ogłosić upadłość konsumencką i posiadających bezwartościową nieruchomość, której często nawet komornik nie był w stanie sprzedać okazała się nowelizacja, która pozwala wyłączyć taką nieruchomość z masy upadłości. Co to znaczy? Sędzia-Komisarz będzie mógł zdecydować, że pozostawia nieruchomość Upadłemu po bezskutecznej sprzedaży.

Art. 315 Prawa Upadłościowego

 Sędzia-komisarz może wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z tym kosztami. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

Uwaga!

Zmiana dotyczy także trwających postępowań upadłościowych, więc jeśli Twoje postępowanie upadłościowe trwa już zbyt długo z powodu problematycznej nieruchomości lub udziału w nieruchomości to napisz wniosek o wyłączenie jej z masy upadłości i zakończ postępowanie upadłościowe!

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Przemysław Furmanek

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

 

`

2 thoughts on “Czy nieruchomość i udział w nieruchomości musi zostać sprzedana w ramach upadłości konsumenckiej?

    1. Bartoszu jeśli potrzebujesz wsparcia zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *