Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Spóźnione zgłoszenia do nowelizacji

Gdzie zgłosić swoją wierzytelność? Do 24 marca 2020 r. zgłoszenie wierzytelności trzeba kierować do Sądu właściwego np. w Warszawie w którym prowadzona jest upadłość konsumencka w ciągu 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli doszło do zgłoszenia po terminie, to Sędzia-Komisarz może wezwać do wniesienia zaliczki na poczet kosztów wywołanych spóźnionym zgłoszeniem.

Jak to wygląda w praktyce? Sądy co do zasady przyjmują spóźnione zgłoszenia wierzytelności bez wzywania do zaliczki. Powoduje to, że z sądu do syndyka trafiają zgłoszenia wierzytelności po terminie i syndyk musi przygotowywać listę wierzytelności nawet gdy postępowanie zmierzało już do zakończenia. Warto tu zauważyć, że od momentu otrzymania zgłoszenia wierzytelności do momentu zatwierdzenia listy wierzytelności mija zazwyczaj 1-3 miesiące i to w przypadku gdy nie wpłynęło zażalenie!

Spóźnione zgłoszenia po nowelizacji

Po wejściu w życie zmian dotyczących upadłości konsumenckiej, zgłoszenia wierzytelności będą trafiały bezpośrednio do syndyka, który będzie w stanie szybciej sporządzić listę wierzytelności.

Natomiast spóźnione zgłoszenia będą podlegały obowiązkowej opłacie w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość opłaty od zgłoszenia wierzytelności po terminie w 2020 r. wyniesie 617,77zł.

Skutki dla konsumentów

Upadłości konsumenckie będą trwały krócej. Wierzyciel chcący zgłosić swoją wierzytelność będzie musiał zgłosić swoją wierzytelność w ciągu 30 dni od daty obwieszczenia w MSiG, jeśli będzie chciał uniknąć poniesienia opłaty. Spowoduje to, że liczba zgłoszeń wierzytelności wpływających po terminie zmniejszy się, a co za tym idzie postępowania nie będą ulegały przedłużeniu.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Przemysław Furmanek

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *